شماری از شهروندان غور با راه اندازی تظاهراتی، مخالفت شان را با ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان مطرح نمودند. این تظاهرات که با سر دادن شعار های تند علیه برخی از مقام های دولتی و تبم پی آر تی همراه بود به خشونت کشیده شد و در نتیجه سه تن زخمی گردیدند.این تظاهرات […]

شماری از شهروندان غور با راه اندازی تظاهراتی، مخالفت شان را با ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان مطرح نمودند. این تظاهرات که با سر دادن شعار های تند علیه برخی از مقام های دولتی و تبم پی آر تی همراه بود به خشونت کشیده شد و در نتیجه سه تن زخمی گردیدند.این تظاهرات در حالی صورت گرفت که چند روز قبل تعدادی از فعالین جامعه مدنی در یک راه پیمایی خواهان به امضا رسیدن پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا گردیده بودند.

دوگانگی و تفاوت نظر ها در ولایت غور در مورد امضا پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا سبب گردید که شماری از شهروندان غور با راه اندازی راهپیمایی مخالفت شان را با امضای این پیمان ابراز نمایند.

تعداد این تظاهر کننده گان که به ۵۰۰ تن میرسید با سردادن شعار های مرگ بر پی آر تی و برخی از مقام های دولتی خواسته های شان را اینگونه مطرح نمودند برخی از رسانه ها به نقل از مقام ها در ولایت غور نگاشته اند که مخالفین دولت این تظاهرات را راه اندازی نموده اند.

در یکی از سایت های خبری آمده است که مظاهرچیان ابتدا از مسجد جامع شهدا بطرف کمپ نیروهای آیساف حرکت کردند که با داخل شدن از دروازه اولی موترسایکل و خیمه های محافظان افغان را به آتش کشیدند، اما با مانور هوایی طیارات جنگی آیساف تظاهرکنندگان بطرف مقام ولایت راه افتادند که با شلیک گلوله ها از سوی پولیس ۳ تن از تظاهر کنندگان زخم برداشت.

از سوی هم مقام های دولتی غور گفته اند که این تظاهرات از طرف مخالفان دولت راه اندازی گردیده بود و قبل از شلیک پولیس، تظاهرکنندگان بالای نیروهای امنیتی فیر نموده بودند.

چند روز قبل شماری از فعالین جامعه مدنی غور با راه اندازی راهپیمایی خواستار به امضا رسیدن پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان گردیده بودند.

از جانب دیگر به خشونت گرائیدن این تظاهرات  و سردادن شعار های تند ،گمانه زنی ها در رابطه به نقش مخالفین در راه اندازی این تظاهرات را تقویه میکند.

ولایت غور از جمله ولایت های دور افتاده در کشور میباشد، از سوی دیگر در برخی از مناطق این ولایت مخالفین دولت همواره فعالیت تخریبی دارند، تا جای که به گفته فعالین جامعه مدنی در این ولایت رفتن به برخی از مناطق این ولایت بسیار دشوار می باشد.