پاکستان با استفاده از کارتهای جعلی اردوی افغانستان، سعی دارد به نیروهای امنیتی کشور دستبرد داشته باشد. مسئولان اردوی ملی با ابراز این مطلب می­گویند، هنوز عینا به چنین موردی مواجه نشده اند اما بر اساس اطلاعات مقامات بلند ربته این مسئله وجود دارد، و آمادگی­های لازم در این خصوص را گرفته اند. معلومات تازه […]

پاکستان با استفاده از کارتهای جعلی اردوی افغانستان، سعی دارد به نیروهای امنیتی کشور دستبرد داشته باشد. مسئولان اردوی ملی با ابراز این مطلب می­گویند، هنوز عینا به چنین موردی مواجه نشده اند اما بر اساس اطلاعات مقامات بلند ربته این مسئله وجود دارد، و آمادگی­های لازم در این خصوص را گرفته اند.

معلومات تازه مقامات امنیتی افغان مداخله روشن حکومت پاکستان در امور امنیتی افغانستان را نشان می­دهند. در این اواخر اطلاعاتی به دست آمده است که طالبان مسلح با استفاده از کارتهای تقلبی اردوی ملی تلاش دارند وارد ارتش کشور شده و از باورمندی مردم افغانستان به اردوی ملی را بکاهند.

مسئولان اردوی ملی درغرب کشور می­گویند، تدابیر ویژه ای برای شناسایی این افراد آغاز شده و اردو قصد مقابله ی جدی با این قضیه را دارد.جنرال تاج محمد جاهد، قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر درغرب کشور میگوید: بر اساس اطلاعات آنها کارت­ها سوی پاکستان طراحی و ساخته شده و در دسترس مخالفان دولت قرار گرفته است.

او بیان میدارد که هدف از این اقدام، راهیابی و نفوذ طالبان در میان نیروهای اردوی ملی بوده و آنان قصد دارند تا از این راه  به قوای امنیتی ضرباتی را وارد کنند.

 مسئولان اردوی ملی تا کنون به شواهد مستند از موجودیت کارتهای تقلبی در غرب کشور مواجه نشده اند با این حال آنها می­گویند، پاکستان مصمم است از راه­های مختلف به دولت و مردم افغانستان صدمه برساند.