والی جدید فراه روز دوشنبه رسما کارش را در این ولایت آغاز کرد. اخیرا به فرمان رئیس جمهور کشور محمد عمر شیرزی به جای محمد اکرم خپلواک گماشته شد. اعضای شورای ولایتی و شماری از مردم از والی جدید خواستند تا در جهت تامین امنیت و بازسازی در این ولایت تلاش کند. محمد اکرم خپلواک […]

والی جدید فراه روز دوشنبه رسما کارش را در این ولایت آغاز کرد. اخیرا به فرمان رئیس جمهور کشور محمد عمر شیرزی به جای محمد اکرم خپلواک گماشته شد. اعضای شورای ولایتی و شماری از مردم از والی جدید خواستند تا در جهت تامین امنیت و بازسازی در این ولایت تلاش کند.

محمد اکرم خپلواک والی اسبق ولایت فراه بحیث وزیر اقوام و قبایل کشور و محمدعمر شیرزی به حیث والی جدید فراه گماشته شده عبدالمتین بیگ معین ارگانهای محل که به ولایت فراه سفر کرده می گوید تغیرات در دولت یک امر طبیعی می باشد.

همچنان سران قوم، اعضایی شورا شهر و شهروندان فراه در مراسم که برای معرفی والی جدید برگزار گردیده بود، خواستار توجه ای بیشتر به تامنین امنیت و بازسازی شدند.

در همین حال محمد عمر شیرزی والی جدید فراه گفت: تمام اقوام، گروهای لسانی و گروهای حذبی و تنظیمی از حقوق مساوی برخوردار بوده، وتاکید کرد ، که برای تمام اقوام ولایت فراه خدمات  مساویانه خویش را انجام خواهند داد.

 وی افزود برای هیچ کسی یا گروهی اجازه نخواهند داد که در بین اقوام ولایت  فراه بی اتفاقی بوجود آورند.

والی فراه همچنان تعهد کرد که برای تامین امنیت و بازسازی در این ولایت تلاش بیشتری به خرج خواهد داد. او همچنان از مبارزه جدی با فساد اداری و کاهش بیکاری خبر دارد.

والی جدید فراه همچنان از مردم خواست تا به کمک هایشان با دولت برای تامین امنیت و بازسازی ادامه دهند. فراه در غرب افغانستان از جمله ولایات درجه سه محسوب می شود و همواره شهروندان ان از بی توجه ای دولت مرکزی شکایت داشتند. نا امنی عمده ترین چالش در این ولایت محسوب می شود.