نگرانی از نبود امکانات برای متعلمین کورس های سواد آموزی در هرات
نگرانی از نبود امکانات برای متعلمین کورس های سواد آموزی در هرات

هرات نزدیک به شانزده هزار دانش‌آموز در بخش کورس‌های سواد آموزی در شهر و ولسوالی‌ها دارد. رییس اداره معارف  هرات می‌گوید: آنان با دشواری‌هایی مانند, کم‌بود جای مناسب, عدم‌آگاهی مردم و کم‌بود آموزگار رو-به-رواند. آن‌گونه که مسوولین ریاست معارف میگویند, بیش‌تر کسانی‌که در آموزش‌گاه‌های خواندن و نوشتن یا سواد آموزی آموزش می‌بینند, بانوان‌اند. بصیراحمد آروین […]

هرات نزدیک به شانزده هزار دانش‌آموز در بخش کورس‌های سواد آموزی در شهر و ولسوالی‌ها دارد. رییس اداره معارف  هرات می‌گوید: آنان با دشواری‌هایی مانند, کم‌بود جای مناسب, عدم‌آگاهی مردم و کم‌بود آموزگار رو-به-رواند.

آن‌گونه که مسوولین ریاست معارف میگویند, بیش‌تر کسانی‌که در آموزش‌گاه‌های خواندن و نوشتن یا سواد آموزی آموزش می‌بینند, بانوان‌اند.

بصیراحمد آروین طاهری رییس این دفتر می‌گوید: آنان از سال ۱۳۸۷ خورشیدی, تا کنون که آموزش‌گاه‌های خواندن و نوشتن را راه‌اندازی کردند, بیش از یک‌سد و پنجاه و چهار هزار دانش‌آموز داشتند که به‌گفته‌ی او, یک‌سد و سی‌ و یک هزار از آنان بانوان بودند.

این نشان‌دهنده‌ی دل‌بستگی زنان هرات به خواندن و نوشتن است.

آقای طاهری هم‌چنین گفت که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ خورشیدی, آنان شش هزار و بیست و یک آموزش‌گاه خواندن و نوشتن راه‌اندازی کردند که بیش از سه هزار این آموزش‌گاه‌ها برای بانوان بوده است.

برپایه‌ی آماری که اداره معارف هرات داده, از سال ۱۳۸۷ خورشیدی تاکنون بیش از هفتاد و هفت هزار دانش‌آموز از آموزش‌گاه‌های آنان فارغ شدند.

هم‌چنین در چوکات این دفتر آمریتی زیر نام سواد آموزی هست.

اکنون هرات دارای یک لیسه‌یی به‌نام سواد حیاتی‌ هم می‌باشد. رییس آموزش و پرورش می‌گوید که این دبیرستان هزار و دو سد پنجاه دانش‌آموز دارد.

از سوی دیگر این‌کار با چالش‌هایی هم رو-به-روست. نبود بودجه‌ی بسنده, کم‌بود جای, آگاهی نداشتن مردم از چنین آموزش‌گاه‌هایی و کم‌بود آموزگار, از دشواری‌های آموزش خواندن و نوشتن است.

شمار کسانی‌که خواندن و نوشتن نمی‌دانند در افغانستان بسیار است. هرچند آمار دقیقی از آن در دست‌رس نیست؛ ولی جنگ‌های پیاپی و ناآرامی در برخی روستاها انگیزه‌یی شده تا کودکان کم‌تر به خواندن و نوشتن روی آورند.

با همه‌ی این‌ها این‌باره در هرات به‌گونه‌یی دیگری‌ست. هرات در برابر با دیگر جاهای افغانستان از آرامش خوبی برخوردار است و کودکان به‌ویژه دختران دل‌بستگی ویژه‌یی به آموزش و پرورش دارند.

با آماری که مسوولان آموزش و پرورش از دل‌بستگی بانوان و مردان در روز جهانی سوادآموزی می‌دهند, می‌توان به آینده‌ی این‌کار امیدوار بود.