درود بر شما بازدیدکنندگان وب سایت خبری « روزنامه هرات» با پوزش که طی حدود ده روز گذشته هیچ مطلب خبری جدیدی در این صفحه بروز نشده بود. مشکل اصلی این روزنامه طی ده روز گذشته این بود که برخی هکر های سود جو مدیریت «وب سایت» را به اختیار خود در آورده بودند که […]

درود بر شما بازدیدکنندگان وب سایت خبری « روزنامه هرات»

با پوزش که طی حدود ده روز گذشته هیچ مطلب خبری جدیدی در این صفحه بروز نشده بود.

مشکل اصلی این روزنامه طی ده روز گذشته این بود که برخی هکر های سود جو مدیریت «وب سایت» را به اختیار خود در آورده بودند که سرانجام شب گذشته موفق شدیم که دوباره اختیار مدیریت سایت را پس بگیرم.

از این پس تازه ترین خبرهای حوزه غرب افغانستان مجددا در وب سایت خبری روزنامه هرات منتشر خواهد شد.

ما منتظر انتقادات و پیشنهاد های شما بازدیدگنندگان این وب سایت خبری برای بهبود کار خود هستیم.

روزنامه هرات انترنیتی هرات که  از مدت سه سال بدین سو فعالیت خود را آغاز کرده است به هیچ جریان وابسته نیست و خبرها را براساس واقعیت های روز منتشر می کند.

با سپاس از کسانی که طی این مدت طی تماس های تلفونی و همچنان با گذاشتن پیام ، خواستار بروز رسانی خبرهای حوزه غرب افغانستان شده بودند.

مدیریت وب سایت