رقابت های بسکتبال دختران میان تیم های منتخب کابل و هرات صبح روز چهار شنبه در میدان ورزشی لیسه مهری هروی در شهر هرات با حضور رئیس  فدارسیون بسکتبال افغانسان و مسوولین آمریت ورزشی هرات برگزار گردید. عبدالبصیر عزیزی رئیس فدارسیون بسکتبال افغانستان می گوید این رقابت ها که میان سه تیم برگزار می گردد […]

رقابت های بسکتبال دختران میان تیم های منتخب کابل و هرات صبح روز چهار شنبه در میدان ورزشی لیسه مهری هروی در شهر هرات با حضور رئیس  فدارسیون بسکتبال افغانسان و مسوولین آمریت ورزشی هرات برگزار گردید.

عبدالبصیر عزیزی رئیس فدارسیون بسکتبال افغانستان می گوید این رقابت ها که میان سه تیم برگزار می گردد تحت نام جام «شهید مسعود» برگزار گردیده است.

او گفت: این رقابت ها برای بالا بردن توانایی دختران ورزشکار راه اندازی شده است.

بنا به اظهارات وی سیزده تن از داختران دانش آموز از معارف کابل در قالب تیم منتخب به ولایت هرات سفر کرده اند.

قرار است فردا نیز تیم منتخب کابل و یک تیم از هرات در لیسه مهری هروی به رقابت بپردازند.

[nggallery id=212]