برادرانی که پلیت ۳۹ نمی گیرند، در سن ۳۹ سالگی چی میکنند؟‌
برادرانی که پلیت ۳۹ نمی گیرند، در سن ۳۹ سالگی چی میکنند؟‌

هر وقت روز و شب که در مسیر جاده ها اصلی هرات حرکت کنین،‌ با ایست پولیس روبر میشن و اولین گپی که پولیس میزنه، اینه که «جواز سیر داری؟»‌ یاهم «بزن کنار بده جواز سیر خور» و باز شما اگر جواز سیر دشته باشین و تاریخ جواز سیر تیر نشده باشه و نمبر پلیت […]

هر وقت روز و شب که در مسیر جاده ها اصلی هرات حرکت کنین،‌ با ایست پولیس روبر میشن و اولین گپی که پولیس میزنه، اینه که «جواز سیر داری؟»‌ یاهم «بزن کنار بده جواز سیر خور»

و باز شما اگر جواز سیر دشته باشین و تاریخ جواز سیر تیر نشده باشه و نمبر پلیت کامپیوتری باشه که مشکلی نداره و به شما اجازه میدن که حرکت کنین.

اما وای به حال وقتیکه شما جواز سیر ندارین،‌ موتر و موتور شما هم اسناد نداره،‌ باز اگر ناوقت شب باشه که بعد از نیم ساعتی زاری و التماس اجازه میدن که برین، اگر وسط روز باشه که پولیس سوار میشه به موتر،‌ و شما مجبورین برن، به ترافیک و … و اگر موتور سکیل هم دشته باشین که، زحمت شما کمتره،‌ به خاطر که موتور سکیل شما را به جلوی چشم شما بالا میکنن به مازدا و برو بخیر…!

بگذریم!

ای روزها خیلی از بگیر بگیر موتر و موتور و وسایل بی نمبر پلیت و جواز سیر خبر میرسه،‌ به همی خاطر با آقای غلام نبی فرخی مدیر ترافیک هرات گفتگو کردیم. البته بر خلاف سایر گزارش های ویژه ۶ شنبه این بار گزارش ما جنبه رسمی داره‌.

جناب آقای فرخی چون اصولاً ما در این گزارش به صورت خودمانی هستیم در آغاز معرفی کاملی از شما میخواهیم.

فرخی: غلام نبی فرخی هستم، رتبه سمونمل است و لیسانس آکادمیک پولیس مسلکی ترافیکی دارم. سال ۴۹ از پوهنتون فارغ شده ام به درجه لیسانس و از ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۵ تا فعلاً مدیر ترافیک هرات هستم.

من متاهل هستم و شش اولاد دارم؛ زادگاهم ولسوالی اوبه است و فعلاً در ناحیه چهارم هرات زنده گی میکنم.

روزنامه هرات : مدیر صاحب،‌ مدتیست که مدیریت ترافیک هرات به همکاری سایر ارگان های دولتی اقدام به جمع آوری وسایل بدون نمبر پلیت نموده است،‌ تا کنون به چه تعداد وسایل نقلیه جمع آوری شده و اقدامات شما در این مورد چیست؟‌

فرخی: ما مطابق به حکم قانون ترافیک جاده تماماً‌ وسایل نقلیه ای که در روی جاده سیر و حرکت دارند، و اسناد ترافیکی ندارند، آنها را توقف می دهیم،‌ و این برنامه به صورت دوامدار ادامه خواهد داشت، و همه روزه توزیع جواز سیر برای این وسایط بعد از طی مراحل قانونی ادامه دارد،‌ که صرف مطابق احکام قانون اجراآت خود را در این زمینه به پیش میبریم. باید تمام وسایل، حتی وسایلی که پلیت سابقه دارند، مراجعه کنند تا پلیت کامپیوتری برای آنها توزیع شود.

ما در این مدت تعداد زیادی از وسایل بدون نمبر پلیت را توقف دادیم که همین اکنون اسنادشان طی مراحل میشود.

روزنامه هرات :‌ مدیر صاحب یکی از مشکلات عمده برای مالکین وسایط نقلیه اخذ جواز سیر است، در گذشته قرار بود از طریق سیستم کامپیوتر شرایط توزیع جواز سیر صورت بگیرد تا سهولتی در کار متاقضیان بوجود بیاید, اما این کار نشد دلیلش چی بود؟‌

فرخی: ما فعلاً به سیستم کامپیوتری نمبر پلیت توزیع میکنیم،‌ ما اسنادیکه طی مراحل قانونی میشوند ثبت و راجستر میکنیم،‌ به این دلیل که ما بتوانیم احصائیه دقیق از وسایط نقلیه داشته باشیم، و هم از جعل و تذویر اسناد جلوگیری کنیم،‌ و همانند یک وسیله نقلیه، دیگری ثبت و راجستر نشود.

و از طرفی هم این کار در گرفتاری افرادیکه قصد جعل اسناد دارند، موثر است و فرصت استفاده جویی را از آن ها میگیرد.

روزنامه هرات :‌ درسایر کشورها اصول این است که وسایل نقلیه در زمان تولید و تورید و یا مونتاژ با اسناد به بازار عرضه میگردند،‌ آیا این امکانات برای شما میسر نیست که شما هم وسایل را در گمرک و یا هنگام تورید، جواز سیر کنید،‌ تا از این طریق خریداران راحت تر وسایل را خریداری کنند و از طرفی هم کمکی به نظم ترافیک داشته باشد؟‌

فرخی:‌ تمام وسایل نقلیه ای که از طریق مرز اسلام قلعه و یا تورغندی وارد هرات میشوند،‌ بعد از طی مراحل محصولی، نظر به تقاضای مالک وسایل اسنادشان یا عنوانی مرکز صادر میشود و یا عنوانی مدیریت ترافیک هرات، ‌تعداد وسایط نقلیه‌ که آن ها خواهش اخذ اسناد در هرات را دارند مکتوب آنها از طریق گمرک و ترافیک هرات تکمیل میشود و مالک عراده مکلف میشود تا اسناد خود را طی مراحل کند، آن ها می توانند از طریق مدیریت ترافیک اسناد خود را طی مراحل و جواز سیرخویش راکسب کنند. و اگرکسانی می خواهند در سایر ولایات وسایط خود را جواز سیر کنند، مکتوب آن ها عنوانی ریاست گمرکات کابل صادر میشود واز طریق ریاست گمرکات کابل به هر ولایتی که مالک تقاضای آن را داشته باشد فرستاده میشود.

روزنامه هرات : مدیرصاحب یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه جواز سیر موضوع نمبر پلیت های ۳۹ است و سالانه مدیریت ترافیک و شهروندان با مشکلاتی در زمان توزیع این ردیف نمبرپلیت ها مواجه میشوند، چاره چیست؟

فرخی: ما پلیت ها ۳۹ را تا حالا توزیع کرده ایم، اما متأسفانه بعضی مردم پلیت ۳۹ یا همان ۳۹ هزار را نمی گیرند در حالی که این نمبر پلیت یک شماره مترادف است که بخواهند و یا نخواهند، یک شماره دولتی است و ما باید حتما این شماره را ترتیب کنیم، و هیچ توجیهی ندارد که این شماره توزیع نشود. این شماره تعریف خاصی ندارد، در هرات مردم کمتر این شماره را میگیرند، در حالی که این موضوع در سایر ولایات به هیچ عنوان وجود ندارد. و در صورتیکه این موضوع سرتاسری میبود، مسلماً ترافیک مرکزی و یا مقامات وزارت داخله در این زمینه تصمیم می گرفتند.

این شماره تعریف خاصی ندارد، که ما در این زمینه مشکلی داشته باشیم، بارها هم این شماره توزیع شده، اگر در مواردی یکی از شهروندان حاضر نشده، شهروند دیگری این شماره پلیت را گرفته است.

ما باید از عمر خود پیش برویم، وقتی ما ۳۹ ساله میشویم باید چی کار کنیم؟ برادرانی که پلیت ۳۹ نمی گیرند، در سن ۳۹ سالگی چی میکنند؟ همان سال را خواب هستند و حرکت نمی کنند؟ این موضوع حرف مزخرفی است که بین مردم رواج یافته است.

روزنامه هرات: مدیرصاحب یکی از موضوعات دیگری که خیلی مهم است، موضوع افزایش موترسایکل های سه چرخ در سطح شهر است، آیا ازدیاد این وسایل باعث بی نظمی در ترافیک شهری نشده است؟ شما در این مورد اقدامی انجام نداده اید؟

فرخی: بله این وسایل برای نظم ترافیک هم مشکلاتی ایجاد کرده است، و ما هم در این مورد پیشنهادات داشتیم به خاطر جلوگیری از ورود این وسایل به کشور اما متاسفانه تاکنون تصمیمی از سوی مقامات مرکزی و یا مسوول در این زمینه گرفته نشده است. و صرف توزیع جواز سیر برای موتورسایکل های سه چرخ از سوی مقامات مرکزی معطل شده است.

در جلسه محیط زیست که تمام هیئت رهبری مقام ولایت حضور داشتند، اولین پیشنهاد ما به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست هرات جلوگیری از تولید و وارد کردن وسایط موتر سایکل و موتر سایکل سرچرخ اضافه از اندازه معینه بوده است.

هم اکنون اضافه تر از ضرورت ولایت هرات موتر سایکل و موتر سایکل سه چرخ در این شهر داریم و همه روزه نیز این وسایط وارد می شود ولی ما فعلا برای آنها جوازه سیر توزیع نمیکنم اما تجار محترم ما همه روزه وسایط را وارد می کنند.

روزنامه هرات: مشخص نشده است که چرا مقامات مرکزی در این زمینه تصمیمی نگرفته اند؟

فرخی : او مربوط به وزارت تجارت و وزارت عدلیه میشود، چون آن ها تصمیم می گیرند و ما صرف پیشنهاد خود را مطرح کرده می توانیم.

روزنامه هرات : مدیر صاحب موضوع کمیشن کارها قانونی است؟

فرخی : در قسمت کمیشن کارها که در اینجا کار می کنند هیچ معامله و هیچ قرار دادی نداریم، به اصطلاح مردم هر چیزی تبصره می کنند. کمیشن کار خودش یک کارگر است، اکثراً آنها صاحب منصب های دی دی آر شده و یا مامورین دی دی آر شده ای هستند که دیگر شرایط کار برای آن ها مهیا نیست.

تجار و یا مالک موتر که مصروفیت های دیگر دارند، اسناد موتر خود را به کمیشن کارهای می دهند برای طی مراحل ودر بدل کار به کمیشن کاران مزد می دهند.

مامورین اجرائیه ما مکلف اند که اسناد قانونی هر برادری را که مراجعه می کنند، در صورتی که مانع قانونی در اجراء او نباشد را طی مراحل کنند و به مردم توزیع کنند.

روزنامه هرات آقای فرخی اتهاماتی در مورد دست داشتن بعضی از کارمندان شما به فساد اداری وجود دارد، چنین موضوعی را تأیید میکنید؟

فرخی: در قمست موضوع فساد، ما از طریق رسانه ها اعلام کرده ایم که مردم می توانند با ما همکاری کنند، من هیچ گاه رسماً نه گفته ام که گویا هیچ مشکلی در اداره ترافیک ما وجود ندارد. اما زمانی می توانیم مشکل را رفع کنیم که مردم با ما همکاری داشته باشند، زمانی که کسی چیزی تقاضا می کند یا کار قانونی دارد و به مشکل بر می خورد، به ما مراجعه کند، در صورتیکه مدیریت ترافیک در این قسمت تخطی کرد وموضوع را انکشاف نداد، در آن صورت من منحیث مدیر ترافیک مسوول و جواب گوی مردم هستم. اما زمانیکی مردم با ما همکاری نداشته باشند ماهیچ وقت نمی توانیم خواسته مردم را برآورده بسازیم.

هم اکنون ما هیچ مشکل در اداره خود نداریم، تا جای که در توان و قدرت مدیریت ترافیک است ما کنترول می کنیم و از این قبیل مسایل جلوگیری می کنیم.

خوشبختانه از زمانی که من مسوولیت این مدیریت را به عهده گرفته ام، زمینه های سهولت برای مردم فراهم شده است و چیزی که در توان من بوده است انجام داده ام. حمید سلجوقی هرات